Naziv projekta:  NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA DRUŠTVA ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. (KK.06.3.1.18.0090)

Naziv korisnika: Čistoća i održavanje Kolan d.o.o., Kozlar 8, 23251 Kolan

Ukupna vrijednost projekta: 786.250,00 kn

Bespovratna sredstva: 668.312,50 Kn

Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2021. – srpanj 2022. (18 mjeseci)

EU OKVIR:
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Kohezijskog fonda

NADLEŽNO TIJELO:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

O PROJEKTU:

Ovim projektom, odnosno nabavom novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada društvo ispunjava elemente svoje vizije u vidu trajnog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih sredstava, a ispunjava i elemente svoje misije, svrhe svog postojanaj, kontinuirano pružajući izvrsnu komunalnu uslugu na području svog djelovanja.

Smanjenjem emisija stakleničkih plinova, sprječavanjem nastanka otpada, ponovnom uporabom te odlaganjem manje otpada na odlagalište, društvo će biti spremnije odgovoriti na sve veće izazove zaštite okoliša i potpuni prelazak na kružno gospodarstvo.

Ovim projektom društvo postiže i preduvjete za kvalitetnoprikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog biorazgradibog otpada od miješanog komunalnog otpada, a projekt će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje odvojeno skupljenog otpada, te posljedično i kroz smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagalištu. projekt će doprinijeti zaštiti okoliša i održivosti resursa, a njegovom provedbom ostvariti će se značajne uštede u potrošnji energenata, omogućiti štedljivije, učinkovitije i brže odvojeno prikupljanje otpada i efikasnije upravljanje poslovnim procesima.

Tijekom provedbe projekta provest će se izobrazno-informativne aktivnosti kojima će se stanovništvo educirati o načinima odvajanja otpada te obradi, recikliranju i ponovnoj upotrebi otpada. Te aktivnosti uključuju sljedeće: informiranje javnosti o projektu kroz tiskane i elektroničke medije, održavanje radionice u suradnji s općinskom knjižnicom, izrada letaka i promotivnih materijala, isticanje znakovlja projekta.

Komunalno vozilo u okviru projekta NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA DRUŠTVA ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. (KK.06.3.1.18.0090) isporučeno ja dana 4. svibnja 2021.

 

 

Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.

Kozlar 8, 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska
Tel.: +385 (0)23 698 017 | Fax: +385 (0)23 698 018
Tel. računovodstvo: +385 (0)23 698 022
E-mail: info@ciok.hr | Web. www.ciok.hr
Radno vrijeme: od 07:00 - 15:00 sati

Ova web stranica koristi kolačiće

Za više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo, te o načinu kontrole i konfiguriranja, posjetite našu stranicu politika kolačića. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaš uređaj odaberite PRIHVAĆAM.