RADNO VRIJEME

Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
Kozlar 8
23251 Kolan

Uprava: ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00)

PRIGOVORI/REKLAMACIJE

Prigovor/reklamacija korisnika javne usluge podnose se najkasnije do isteka roka dospijeća računa i to:
1.pisanim putem na adresu davatelja javne usluge
2.telefonski: 023/698-017 (radnim danom: 07:00-15:00)
3.faksom: 023/698-018,
4.e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Davatelj javne usluge neće razmatrati prigovore/reklamacije na kojima nisu navedeni podaci o korisniku javne usluge, koje nisu potpisane od strane korisnika javne usluge i koje su podnesene nakon isteka roka dospijeća računa za koji se podnosi prigovor/reklamacija.

PRITUŽBE

Pritužbe korisnika usluga na kvalitetu usluge primaju se pon-pet od 07:00 do 15:00 i to:
pisanim putem na adresu: Kozlar 8, 23 251 Kolan
telefonski upiti: 023/698-017
faksom: 023/698-018,
e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
osobno: ured (radnim danom 7:00 – 15:00)

PROMJENA PODATAKA

Svaku promjenu vlasništva potrošač je dužan prijaviti u roku od 15 dana.
U slučaju promjene vlasnika prostora ili davanja u najam potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
  • kupoprodajni ugovor ili
  • govor o darovanju ili
  • ugovor o najmu ili
  • neki drugi dokument iz kojega je vidljiva promjena (npr. rješenje o nasljeđivanju) i obavezno kopiju računa kako bi se provjerilo jesu li podmirena sva dugovanja na računu, što je i jedan od osnovnih uvjeta promjene
Dokumentacija se može predati:
pisanim putem na adresu: Kozlar 8, 23 251 Kolan
telefonski upiti: 023/698-017
faksom: 023/698-018,
e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
osobno: ured (radnim danom 7:00 – 15:00)

Ove web stranice jedan su od načina na koji nam Vi, cijenjeni potrošači, možete uputite vaše prijedloge, pohvale, primjedbe.
Zahvaljujemo na posjetu i suradnji!