garbage can 2645780 960 720

,,Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Općine Kolan (http://kolan.hr/index.php/opcinska-uprava/obavijesti/1190-odluka-stozera-zastite-opcine-kolan), odvoz miješanog komunalnog otpada do daljnjega obavljati će se dva puta tjedno i to ponedjeljkom i četvrtkom.''