Nadzorni odbor ČISTOĆE I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. za komunalne djelatnosti konstituiran je 19. siječnja 2017. godine u sastavu:
  • Ljubomir Paladina, predsjednik nadzornog odbora
  • Ivica Prtorić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Davor Grubiša, član nadzornog odbora
ODLUKA o izboru tjela društva - NADZORNI ODBOR 19. siječnja 2017.g. ODLUKA o izboru tjela društva - NADZORNI ODBOR