Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. osnovano je u siječnju 2015. godine sa sjedištem u Kolanu na adresi Trg kralja Tomislava 6.
U svojoj strukturi poslovanja obuhvaća odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (kućnog i bio otpada), brigu i uređenje Mjesnog groblja Kolan, uređenje i čišćenje plaža, šetnica, javnih i zelenih površina te održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva. Također u okviru poslovanja Čistoće i održavanja Kolan d.o.o. vrši se i naplata parkinga.
Trenutno Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. zapošljava 10 stalnih djelatnika.


PREDMET POSLOVANJA:
  - Održavanje javnih površina
  - Održavanje nerazvrstanih cesta
  - Tržnice na malo
  - Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
  - Obavljanje dimnjačarskih poslova
  - Javna rasvjeta
  - Upravljane grobljem
  - Djelatnost obrade otpada
  - Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
  - Djelatnost prijevoza otpada
  - Djelatnost sakupljanja otpada
  - Djelatnost trgovanja otpadom
  - Djelatnost zbrinjavanja otpada
  - Upravljanje i održavanje parkirališta
  - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
  - Posredovanje u prometu nekretnina
  - Poslovanje nekretninama
  - Stručni poslovi prostornog uređenja
  - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
  - Nadzor nad gradnjom
  - Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
  - Prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
  - Pomorski i obalni prijevoz
  - Usluge održavanja i čišćenja svih vrsta zgrada, opreme
  - Kupnja stanova, ureda, i sl., i prodaja robe, poslovnih prostora,
  - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  - Zastupanje stranih tvrtki
  - Turističke usluge u nautičkom turizmu
  - Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
  - Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
  - Turističke usluge koje uključuju športsko rekreativne ili pustolovne aktivnosti
  - Djelatnost iznajmljivanja plovila
  - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
  - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
  - Pružanje usluga smještaja
  - Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
  - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  - Pružanje usluga informacijskog društva
  - Promidžba (reklama i propaganda)
  - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:
- Općina Kolan
OIB: 63577538914
Kolan, Trg kralja Tomislava 6 - jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:
- Željko Gligora - direktor - zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Imenovan odlukom člana društva od 29.12.2014. godine
OIB: 49781875090
Mandre, Velebitska 31

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kuna uplaćen u cjelosti