CJENIK USLUGA CIOK

,,Točke cjenika 1. i 2. vrijede do 31. listopada 2018., dok ostale točke više ne vrijede i zamijenjene su Cjenikom ostalih usluga.''

  • Cjenik javne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području općine kolan
  • Cjenik ostalih usluga